บริษัทเพาเวอร์ โปรเจค ทีมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบตกแต่ง,Ranovate บ้าน อาคาร รวมถึงสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด และสร้างโรงงาน สร้างบ้าน รวมถึงงานระบบต่างๆ ในอุตสาหกรรม สามารถ Turnkey project ส่งมอบงานให้ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ และมีการขยายธุรกิจบริษัทให้ใหญ่มากขึ้น เพื่อให้มีเสถียรภาพในการบริการและจัดการที่เหมาะสม 

 

การดำเนินการและมาตรฐาน

ความพึงพอใจ ระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า คุณภาพ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดทางเทคนิค และ มาตรฐานวิศวกรรม

 ราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับเศรษฐกิจในขณะนั้น ตรงต่อเวลา ส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ตรงต่อเวลาของโครงการความปลอดภัย

ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และภายใต้กฎหมายไทย

 

 

" เราจะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของงานบริการให้ดีขึ้นสำหรับรองรับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด "